Eijkman Stichting

Centre- Fiers et Forts kinderen op school

Dit doen wij

Vanuit Nederland ondersteunt de Eijkman Stichting het werk van Centre Fiers & Forts, een centrum waar sociaal zwakkere kinderen in Marokko, uit arme families of kinderen die op straat zwerven onderdak, onderwijs en kansen voor de toekomst worden geboden. De Eijkman Stichting heeft een geregistreerde ANBI status.

Het CFF is geheel afhankelijk van sponsoren, giften en donaties. De kinderen voor wie zij zorgen zijn niet in staat zelf of via ouders een financiële bijdrage te leveren. Wat wij beogen, is deze kinderen te helpen zodat ze in de toekomst een grotere kans maken in de maatschappij en een eigen inkomen kunnen genereren. Tot op heden hebben wij voor de continuering van het CFF elke support hard nodig. Iedere euro die binnenkomt wordt gebruikt t.b.v. de kinderen.

Doelstelling

De kernprincipes en doelen van de Nederlandse Eijkman Stichting zijn het inzamelen van spullen en gelden voor het Centre Fiers & Forts, een centrum voor kansarme kinderen in Tamesloht/Marrakech (Marokko). Dit centrum zorgt voor het opvangen en begeleiden van kansarme kinderen. Dit doen ze door de kinderen onderdak, eten, opvoeding en onderwijs te bieden. Daarnaast helpt de Eijkman Stichting mee bij het begeleiden en opzetten van activiteiten in Nederland t.b.v. het werven van sponsoren. en het ondersteunen van de Pedagogische Kinderboerderij waarin het centrum is gevestigd.

Beleid

De Eijkman Stichting ondersteunt het project Centre Fiers et Forts in Tamesloht/Marrakech (Marokko) vanuit Nederland en is geïnitieerd door Dorothea (Madou) Eijkman-Severiens. Deze stichting bestaat uit een aantal vrienden van het centrum die allen belangeloos meewerken om het werk van Madou mogelijk te maken: het bevorderen van de persoonlijke ontwikkeling en sociaal-economische integratie van kinderen in Marokko.

We werken hieraan door:

 • inzamelingsacties middels website, sponsorwerving en giften;
 • actief helpen en ondersteunen op het centrum;
 • geen winstoogmerk;
 • controle van gelden middels voorzitter en penningmeester. Toezicht door overige bestuursleden middels jaarverantwoording;

Verhouding beheers- en wervingskosten nimmer meer dan 20% van de bestedingen van het goede doel.

Als ANBI gerelateerde stichting kent de Eijkman Stichting geen beloningsbeleid aangezien alle werkzaamheden op vrijwillige basis worden verricht. Wel kunnen reële gemaakte kosten worden gedeclareerd.

Activiteiten 2020-2021

 • Fondsverwerving ten behoeve van het centrum voor kansarme kinderen in Tamesloht/Marrakech: Centre Fiers et Forts;
 • Projecten en ondersteuning t.b.v agriculture: het aanleggen van een moestuin om zelf groenten te verbouwen en het aanleggen van een professioneel perma-cultuur project;
 • Continue professionalisering van het Centrum m.b.t. administratie, trainingen personeel en opzetten lesprogramma’s;
 • Ondersteuning bij het inzamelen en opsturen van spullen voor het Centrum;
 • Opnamecapaciteit ‘interne’ kinderen vergroten;
 • Faciliteren en uitbouwen van de mogelijkheden om de kinderen bijles te geven;
 • Het ontvangen van geïnteresseerde bezoekers en organisaties. Wegens Corona kunnen er momenteel helaas geen bezoeken plaats vinden op het Centrum.

Bestuursleden

D.P.S. Eijkman-Severiens

Voorzitter

L. van der Burg

Secretaris

W.J. Steensma

Algemeen bestuurslid

E.J.A. van Versendaal

Penningmeester

A.G.J. Verlinden

Algemeen bestuurslid

S.S.H. Wibbens

Algemeen bestuurslid

Share This